NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Služebníci užiteční: nová kniha o kněžích z Prostějovska

By Publikováno 11. 1. 2022 Aktuality

V prvních dnech měsíce ledna 2022 v nakladatelství Kauli Publishing v Praze vyšla zdařilá kniha „Služebníci užiteční“ s podtitulem „Medailony duchovních pochovaných ve Vrahovicích“. Je 2. vydáním publikace se stejným názvem z r. 2020, jejíž náklad byl rychle rozebrán. Proto úzce navazuje na její obsah.

Pro nové vydání autoři, prostějovští historici Pavel a Václav Markovi, medailony kněžských osobností podstatně přepracovali, doplnili a upřesnili. Nejde však jen o revizi textů, ale o velmi podstatné rozšíření a zapracování nových údajů zjištěných dalším zkoumáním tématu. Nová, dosud neznámá fakta se týkají především osobnosti P. Ignáce Böhma, P. Ondřeje Sedláčka a P. Jaromíra Toboly. Doplněna byla i data o dalších duchovních. Medailon P. Josefa Střídy byl obohacen o velmi mnoho zajímavých vzpomínek jeho dosud žijících pamětníků. U P. Aloise Langa se podařilo téměř vyčerpávajícím způsobem zmapovat jeho literární činnost a zasadit do kontextu doby jeho života.

Knížka je podstatně rozšířena i v části poznámkového aparátu, který je obohacen o další archivní, knižní a časopisecké materiály. Obsahuje 171 stran textu, anglické resumé, jmenný rejstřík, seznam použitých pramenů a literatury, stručné informace o autorech a 111 většinou barevných, s výjimkou P. Josefa Střídy dosud nepublikovaných fotografií v obrázkové příloze. Je k dispozici na e-shopu na internetových stránkách www.Kauli-Publishing.cz.