NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křtu Páně

By Publikováno 9. 1. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků.“ (Lk 3,16b)

Tato slova, která řekl Jan Křtitel o Ježíši, platí stále. Ježíš je mocnější, i když ho častokrát tak nemusíme vnímat. Ukázal a znovu ukáže tuto svou moc.