NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V tříkrálovém kostýmu popřeje Olomoučanům šťastný nový rok hejtman, primátor a biskup

By Publikováno 3. 1. 2022 11 ledna, 2022 Aktuality, Charita

Neobvyklou trojici koledníků mohou Olomoučané spatřit v ulicích historické části hanácké metropole ve čtvrtek 6. ledna 2022. Tři králové se vydají na koních od katedrály sv. Václava do centra města k olomoucké radnici. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Na začátku svého putování po Olomouci se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí tříkrálový průvod v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem v doprovodu zpěváků na Horní náměstí k radnici, kde proběhne společný program tří králů a sboru opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením Lubomíry Hellové.

V letošním roce se tříkrálového průvodu po olomouckých institucích poprvé zúčastní hejtman Olomouckého kraje. „Rád se připojím ke každé dobré věci a Tříkrálová sbírka je jistě skvělým projektem. Děkuji všem štědrým dárcům, organizátorům charitativní akce i dobrovolníkům, kteří se na ní podílí. Přeji jim, aby byl výtěžek sbírky takový, jaký si představují a darované peníze pomohly tam, kde to lidé nejvíce potřebují,“ sdělil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2000 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi. Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Program tříkrálové koledy po olomouckých institucích (aktualizace na webu Charity Olomouc):

  • 8:45 společná modlitba v katedrále sv. Václava
  • 9:00 průvod na koních k arcibiskupskému paláci
  • 9:15 setkání s otcem arcibiskupem
  • 9:45 průvod na náměstí
  • 10:00–10:45 program na náměstí před radnicí
  • 11:00 program u budovy Olomouckého kraje

Eva Štefková, Charita Olomouc