NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Přijmout dnes Spasitele znamená přijmout do srdce Boha, který je láska

By Publikováno 24. 12. 2021 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner

Nechme v sobě milovat a působit přicházejícího Spasitele, píše arcibiskup Jan Graubner věřícím před blížící se oslavou narození Ježíše Krista.

Drazí přátelé,

vstupujeme do Vánoc po prožitém adventu. A ten letošní byl trochu zvláštní. Pandemie nás všechny jakoby přiskřípla a omezila, možná je mezi námi víc napětí, různých názorů a kritik. A při řešení problémů se třeba ukázalo i něco hlubšího: snad jsme si až příliš zvykli rozhodovat se každý sám a udělat si vlastní názor ne tolik podle rozumu nebo vědy, ale podle citu a osobní chuti. A pak se stává, že mezi námi roste napětí nejen kvůli tomu, jestli se očkovat nebo neočkovat, ale najednou je i spousta dalších věcí, kde je každý přesvědčený o vlastní pravdě a domnívá se, že si ji může nějak prosadit.

Advent nás ale vede k tomu, že ve vší bídě, kterou prožíváme, v napětí a tlacích, je tu také naděje v toho, který přichází jako Spasitel, jako záchrana a pomoc. Možná že v situacích, kdy jsme byli příliš spokojení, jsme tak silnou touhu po této pomoci necítili. Čím víc nás ale skřípne jakákoliv věc, kterou nemáme v rukou, otevírá se zároveň i větší prostor, abychom se spolehli na toho, který nám tuto pomoc nabízí.

V biblické době to tak bylo. Čím bylo hůř, tím větší byla i naděje a touha po tom, aby přišel Mesiáš. A dnes o Vánocích slavíme jeho příchod. Přichází na pomoc těm, kdo se mu otevřou a dají se mu k dispozici. Přijmout dnes Spasitele znamená přijmout do svého srdce Boha, který je láska, a nechat ho v sobě milovat i v situacích, které nejsou snadné: nechat ho v sobě třeba odpouštět, když to mezi námi skřípe a lidsky nemáme na to, abychom věc urovnali. V každé takové chvíli můžeme říct: Já na to teď nestačím, ale ty jsi Spasitel, tak ty teď miluj ve mně a ty teď odpusť skrze moje srdce, skrze moje ústa.

Jsem přesvědčen, že takové Vánoce přinesou pozitivní změnu do života každého z nás. A snad i do společnosti, protože ta se skládá z jednotlivců. Čím upřímněji, čím lépe přijmeme Zachránce do svého života, tím víc to bude poznat také na naší společnosti.

Tak díky za spolupráci, a všem požehnané Vánoce!

+ Jan Graubner