NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera: Pohled do betléma vede k proměně v moderní svatou rodinu

By Publikováno 22. 12. 2021 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

Pro dobu vánoční zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze arcibiskup Jan Graubner svůj pastýřský list. Číst se má ve všech kostelích při svátečních bohoslužbách.

„Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého evangelia!“ píše olomoucký arcibiskup v úvodu svého listu. Pozornost čtenářů a posluchačů pak směruje k betlému. „Středem celé scenérie je vždy malé dítě. To je ze všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je důležitější než všichni,“ popisuje a dodává, že tato ideální atmosféra nicméně není pohádková. „Podobnou je možné zakusit v mnoha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. A láskou nemyslím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podceňování sebe. Právě v betlémě vidím krásnou lásku lidí, kteří nemyslí na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem. Nehledají sebe, ale dobro Novorozeného,“ zdůrazňuje.

Popsané idylce se podle arcibiskupa Graubnera může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí, vidí druhé i jejich kvality a žasnou, spokojí se s tím, co mají, umějí tiše naslouchat a snaží se chápat postoj druhého. „Bez úcty je láska ohrožená jako brýle v kapse bez futrálu. Pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty druhého. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obrazu Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On také ví, že jak se chová k druhým, tak se chová i k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás k takovému ovládání, že nezraňujeme, neurážíme, nemluvíme o chybách jiných,“ píše olomoucký arcibiskup.

Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj proto podle něj může být pro rodinu velkým přínosem, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až k proměně ve svatou rodinu – moderní svatou rodinu, která žije krásnými vztahy a zakouší přítomnost Ježíše, je světlem pro okolí a nadějí pro další generace. „Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině,“ odkazuje pak arcibiskup Graubner na svůj pastýřský list k adventu a své vánoční poselství uzavírá slovy: „Dnes vám přeji nový objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako milého hosta Vaší domácnosti.“ (úplné znění listu je k dispozici zde)