NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera: Pohled do betléma vede k proměně v moderní svatou rodinu

By Publikováno 22. 12. 2021 9 ledna, 2022 Aktuality, Arcibiskup

Pro dobu vánoční zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze arcibiskup Jan Graubner svůj pastýřský list. Číst se má ve všech kostelích při svátečních bohoslužbách.

„Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého evangelia!“ píše olomoucký arcibiskup v úvodu svého listu. Pozornost čtenářů a posluchačů pak směruje k betlému. „Středem celé scenérie je vždy malé dítě. To je ze všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je důležitější než všichni,“ popisuje a dodává, že tato ideální atmosféra nicméně není pohádková. „Podobnou je možné zakusit v mnoha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. A láskou nemyslím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podceňování sebe. Právě v betlémě vidím krásnou lásku lidí, kteří nemyslí na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem. Nehledají sebe, ale dobro Novorozeného,“ zdůrazňuje.

Popsané idylce se podle arcibiskupa Graubnera může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí, vidí druhé i jejich kvality a žasnou, spokojí se s tím, co mají, umějí tiše naslouchat a snaží se chápat postoj druhého. „Bez úcty je láska ohrožená jako brýle v kapse bez futrálu. Pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty druhého. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obrazu Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On také ví, že jak se chová k druhým, tak se chová i k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás k takovému ovládání, že nezraňujeme, neurážíme, nemluvíme o chybách jiných,“ píše olomoucký arcibiskup.

Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj proto podle něj může být pro rodinu velkým přínosem, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až k proměně ve svatou rodinu – moderní svatou rodinu, která žije krásnými vztahy a zakouší přítomnost Ježíše, je světlem pro okolí a nadějí pro další generace. „Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině,“ odkazuje pak arcibiskup Graubner na svůj pastýřský list k adventu a své vánoční poselství uzavírá slovy: „Dnes vám přeji nový objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako milého hosta Vaší domácnosti.“ (úplné znění listu je k dispozici zde)