NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel P. František Opletal

By Publikováno 16. 12. 2021 Aktuality
Kříž (foto Jana Vlčková)

Ve věku 91 let zemřel ve středu 15. prosince 2021 P. František Opletal, emeritní kanovník Katedrální kapituly v Litoměřicích a rodák z Vyškovska. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 22. prosince při mši svaté od 14.00 ve filiálním kostele sv. Václava v Ruprechtově a poté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na zdejším hřbitově.

Narodil se 3. května 1930 v Podomí, farnost Krásensko. Od roku 1948 působil jako učitel na základní a středních školách. V letech 1958 až 1963 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kněžské svěcení zde přijal 23. června 1963. Působil v duchovní správě v Litoměřicích, sedm let byl spirituálem zdejšího kněžského semináře, poté administrátorem v Dolní Poustevně a od roku 1990 dvacet let arciděkanem v Liberci a zároveň kanovníkem penitenciářem.

V 80 letech ukončil svoje působení a vrátil se do rodné farnosti, kde vypomáhal v duchovní správě. Poslední léta prožíval u svého bratra v Ruprechtově a poslední tři měsíce v Domově důchodců v Nových Hvězdlicích.

parte

ilustrační foto: Jana Vlčková