NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová kniha představuje exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku

By Publikováno 14. 12. 2021 Aktuality

Na konci roku 2021 se do rukou veřejnosti dostala nová publikace z pera P. dr. Jana Larische, mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti. Autor v ní popisuje rozvoj tohoto hnutí v jeho třech základních pilířích: exercicie pro kněze, exercicie pro laiky a lidové misie a to nejen v olomoucké arcidiecézi a v brněnské diecézi, ale také v rakouské (od roku 1918 československé) části vratislavské diecéze a od roku 1996 také v nově zřízené ostravsko-opavské diecézi.

Nejprve byly od poloviny 19. století exercicie nabízeny kněžím a postupně se staly součástí jejich celoživotní formace. Následovaly lidové misie, které se sice vzhledem k okolnostem a dle akcentů diecézních biskupů začaly dostávat do širšího povědomí života místních církví až na přelomu 19. a 20. století, avšak v první polovině 20. století s výjimkou období válečného stavu se staly součástí životního rytmu farních společenství. Uzavřené exercicie pro laiky se začaly postupně prosazovat od konce 19. století, zlaté období pak nastalo po vybudování exercičních domů ve 20. letech a zejména po zavedení Katolické akce v moravských diecézích.

Rozvoj exercičního hnutí byl utlumen válečnými událostmi v období 1938–1945 a znovu obnoven po nastolení míru v roce 1945, ale s nástupem komunistické totality v Československu v roce 1948 byl nekompromisně ukončen. Vládnoucí režim umožnil jen konání kněžských exercicií a to v naprosto omezené a přísně kontrolované míře. S výjimkou období 1968–1970 trval tento stav až do roku 1989.

Teprve společenské změny započaté událostmi listopadu 1989 umožnily normalizovat náboženský život včetně obnovení konání exercicií a lidových misií. S výjimkou kněžských exercicií však bylo potřeba začít úplně od počátku. Postupně se vytvořila síť exercičních domů, které začaly nabízet exercicie pro kněze i laiky. V ohledu lidových misií však byla situace komplikovanější. Po čtyřiceti letech totality chyběly nejen základní informace a obecná zkušenost, ale také připravené misijní týmy. Ty se postupně vytvářely a stále vytvářejí. Jejich počet a také faktické možnosti jejich jednotlivých členů jsou ohraničeny dalšími úkoly a povinnostmi, ale i přes tato omezení se i tento prostředek obnovy Božího lidu stal a stává plnohodnotnou součástí života místních církví.

Publikace jako celek umožňuje čtenáři se blíže seznámit jak s fenoménem exercicií a lidových misií, tak s jejich konkrétní praxí, a může pomoci poodhalit kořeny, ze kterých mimo jiné čerpaly vnitřní sílu ke křesťanskému životu generace našich předků.