NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

3. adventní

By Publikováno 12. 12. 2021 Mons. Antonín Basler

„Co máme dělat?“ (Lk 3,10)

Na příkladu Jana Křtitele z dnešního evangelia vidíme, jak pomáhal svým posluchačům hledat a nalézat Boží vůli pro jejich životní cestu. Lidé, celníci i vojáci se ho ptali: „Co máme dělat?“ S touto otázkou bychom měli před Pána předstupovat i my. A on nám odpovídá. Mnoho nám řekne skrze Písmo svaté, mluví k nám také tichým hlasem Ducha Svatého v hloubi našeho srdce, nejednou také prostřednictvím našich bližních. Zkusme s pokorou naslouchat.