NAVRCHOLU.cz

Modlitby u mariánského sloupu za překonání pandemie a obnovu společnosti

By Publikováno 6. 12. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Dolní nám. Map

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční adventní duchovní setkání s modlitbou za ukončení pandemie a svěření lidu do péče Matce Boží. Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí ve středu 8. prosince 2021 – v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu – od 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa, duchovní doprovod zajišťuje P. Jiří Koníček.

Poutní slavnost k Panně Marii Immaculatě a adventní setkání proběhnout tentýž den také v Praze, u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a v nedalekém kostele Panny Marie před Týnem. Setkání začne v 17.00 pobožností u mariánského sloupu, v 18.00 následuje mše svatá, kterou bude v týnském kostele celebrovat biskup Ladislav Hučko, poté se věřící přesunou v procesí zpět ke sloupu a zde se uskuteční adventní setkání s modlitbou za národ a město Prahu a poctou hasičů. (více o akci zde)

„Veřejná pocta a modlitby jsou svědectvím víry v Boží ochranu a pomoc Matky Boží v čase nebezpečí a ohrožení. Modlitbami vyprošujeme pomoc Panny Marie za uzdravení nemocných a posilu k obnově života města a společnosti,“ říká kněz.

Akce se pořádá v souladu s vládními nařízeními a příslušnými protiepidemickými opatřeními. Duchovně se lze připojit i v soukromí – modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.