NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

2. adventní

By Publikováno 5. 12. 2021 Mons. Antonín Basler

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Lk 3,4)

To je adventní výzva „par excellence“. Pán přichází v každé chvíli našeho života, a doba adventní nám to každoročně připomíná. Kéž máme oči vidoucí, uši slyšící a srdce otevřené: „Hle stojím u dveří a klepu!“