NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sbírka sv. Mikuláše pomáhá překonat krizi rodinám a jednotlivcům

By Publikováno 1. 12. 2021 Aktuality, Charita

V důsledku pandemie roste na Olomoucku počet lidí, kteří se ocitají v těžkých životních situacích. Na Charitu se často obracejí rodiny, kde jeden z členů zemřel nebo je těžce nemocný, a rodina tak přišla o zásadní zdroj příjmu. Dalším důvodem krize je zdražování potravin a služeb. Rodiny tak mnohdy stojí před rozhodnutím, zda nakoupí potraviny, nebo uhradí zálohu na plyn. Charita Olomouc loni vyhlásila Sbírku sv. Mikuláše, která se stala nástrojem účinné pomoci rodinám v tísni.

Společnost je poznamenaná loňskými krizovými opatřeními, jejichž důsledky se začínají naplno projevovat až dnes. Mnozí přišli o práci z důvodu nadbytečnosti, jinde došlo ke zrušení celých provozoven či zařízení. Vzhledem ke zvýšení cen energií, potravin a služeb se do tísně dostávají rodiny, které doposud sice žily velmi skromně, ale dokázaly uhradit základní potřeby jako bydlení, jídlo, energie. „Rostoucí inflace způsobila, že se mnohé rodiny se svými příjmy ocitají za hranou svých možností. V těchto rodinách jsou děti jak na základní škole, tak studující na učilištích či středních školách. Tyto děti už pociťují změnu svého statusu a i jejich okolí je zřejmé, že jsou pod hranicí chudoby,“ vysvětluje Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti.

Pomoc pro Marii

Paní Marie se na Charitu obrátila ve velmi těžké životní situaci. Jen půl roku po smrti manžela se při návštěvě u lékaře dozvěděla závažnou zdravotní diagnózu. Její zdravotní i psychický stav se začal zhoršovat, po velmi krátké době byla nucena přestat pracovat. Paní Marie žije se svojí patnáctiletou dcerou v pronajatém bytě. Vše se odehrávalo v období, kdy měla dcera nastoupit na střední školu. V rodině došlo k poklesu příjmu, který nyní stačil pouze na zaplacení nezbytných výdajů spojených s bydlením a základními potřebami. Ze sbírky svatého Mikuláše Charita zaplatila dceři celoroční jízdenku na dojíždění do školy, uhradila veškeré výdaje spojené s nástupem na střední školu a poskytla materiální pomoc ve formě potravin a drogerie.

V případě úmrtí či nemoci je rodina závislá na invalidním důchodu či příspěvku na péči v nižším stupni. „V rodinách pracujeme a víme, že i přes nejlepší vůli mnohým našim klientům zdravotní stav nedovoluje zvýšit si příjem vlastním přičiněním. V těchto rodinách je pak velmi problematické, když se například porouchá nějaký spotřebič nebo si má dítě pořídit novou učebnici angličtiny,“ popisuje situaci sociální pracovnice Lucie Doležalová.

Pomocnou ruku podá Sbírka sv. Mikuláše

Charita Olomouc loni zřídila na pomoc rodinám v tísni na Olomoucku Sbírku svatého Mikuláše. Veřejnosti nezůstaly příběhy rodin v těžkých situacích lhostejné a postupně se na kontě sbírky sešlo úctyhodných 140 806 Kč. Díky těmto prostředkům mohla Charita pomoci 40 rodinám s úhradou nájmu, nákupem potravin, léků, pomůcek do školy a dalších potřebných věcí.

Do sbírky je stále možné přispívat, a to buď online platbou na Darujme.cz nebo převodem na účet 115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702. Charita Olomouc děkuje všem dárcům za projevenou solidaritu s potřebnými.

Eva Štefková, Charita Olomouc