NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel salesián P. Emil Matušů

By Publikováno 29. 11. 2021 Aktuality

Ve věku 72 let zemřel v pátek 26. listopadu 2021 ve zlínské nemocnici po 5denní hospitalizaci s infarktem salesián P. Emil Matušů, rodák z Trnavy u Zlína a dlouholetý farář ve Slušovicích. Poslední rozloučení se zemřelým se uskuteční v sobotu 4. prosince od 10.00 v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Poté bude rakev převezena do kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, kde mše svatá začíná ve 14.00, a po ní bude tělo zesnulého uloženo do salesiánského hrobu na místním hřbitově.

Emil Matušů se narodil 26. dubna 1949 v Trnavě u Zlína. Po skončení povinné školní docházky se začal učit kuchařskému řemeslu a pak nastoupil do práce v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Po vyučení se přihlásil k večernímu studiu na všeobecné střední vzdělávací škole a zakončil ji maturitou v roce 1970.

Po maturitě nastoupil Emil na studia do kněžského semináře v Litoměřicích. Po dvou letech studia na přání církevních představených toto studium přerušil, aby si vykonal základní vojenskou službu. Ještě před tím však prošel salesiánským noviciátem. V roce 1972–1974 sloužil jako voják ve vojenské nemocnici v Terezíně, kde pracoval jako kuchař.

Po skončení vojenské služby dostudoval teologickou fakultu. Dne 4. ledna 1975 přijal P. František Míša s P. Ďurjakem v Tatrách Emilovy věčné sliby. Jáhenské svěcení přijal v Litoměřicích od kardinála Tomáška 4. prosince 1976 a 25. června 1977 jej v Olomouci vysvětil na kněze biskup Josef Vrana. Po vysvěcení sloužil jako kaplan v Holešově a po čtyřech letech se stal administrátorem v Hroznové Lhotě, kde působil od 1. července 1981. Jeho stále otevřené srdce a dveře od fary se staly součástí živé farnosti.

Po 12 letech služby byl povolán do Prahy, kde byl jmenován ředitelem salesiánské bohoslovecké komunity v Praze-Dejvicích. V roce 1995 se komunita přesunula do Prahy-Kobylis, kde se mimo dosavadní ředitelské funkce stal roku 1996 administrátorem zdejší farnosti. V této době vynikal schopností sehnat nejen finance na rozšíření kostela, ale i živobytí pro všechny bohoslovce i obyvatele domu. V roce 2001 došlo ke sloučení pastorační a provinční komunity pod novým ředitelem. P. Matušů zůstal nadále administrátorem kobyliské farnosti.

Jeho dalším působištěm se stal Fryšták, a to od 1. dubna 2002. Od 1. července 2005 byl jmenován farářem ve Slušovicích a současně administrátorem v Trnavě. Od července roku 2019 byl P. Emil pověřen službou administrátora v Prostějově-Vrahovicích a ve Smržicích. Rád vypomáhal také na Církevním gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově.

Emil vynikal svou laskavostí a vlídností ke všem lidem kolem sebe. Měl široký pastorační záběr po celé republice. Mnozí za ním dojížděli nejen pro duchovní útěchu a svátost smíření, ale třeba také pro jeho znalost bylinek a „zdravé výživy“. Jeho smysl pro humor byl nezapomenutelný. Mnozí salesiáni, ale nejen oni, vděčí jemu za své povolání a nasměrování k Bohu. Komunita si jej také chválila za jeho kuchařské umění.

parte

S využitím textu na terezicka.cz