NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

1. adventní

By Publikováno 28. 11. 2021 Mons. Antonín Basler

„A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.“ (Lk 21,27)

Každoroční advent začíná připomínkou druhého příchodu Pána na konci časů. I s touto realitou musíme počítat. Koronavirová doba nám mimořádným způsobem připomněla platnost Pánova slova: „Nevíte dne, ani hodiny…“ Kdo správně prožívá přítomnost, je připraven. Udělejme vše pro to, abychom před Synem člověka obstáli.