NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu: Prožijme v rodině „synodu“

By Publikováno 25. 11. 2021 16 prosince, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner, Synoda

Pro dobu adventní zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze arcibiskup Jan Graubner svůj pastýřský list. Číst se bude o první neděli adventní, tedy 28. listopadu 2021, po krátké homilii.

„Vstupujeme do adventu a začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista,“ zahajuje arcibiskup Graubner svůj list a upozorňuje, že nejde jen o přípravu na vánoční svátky, ale také na setkání s Kristem na konci života i na jeho vstup do vztahů i do společnosti. Připomíná pak, že letos celá církev prožívá dvě významné události: rok rodiny a synodální proces. „Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí spolu souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině,“ dodává.

Možným řešením a cestou k nápravě je podle něj prožít letošní advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu („synodu“) v rodině. „Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého,“ vybízí arcibiskup Graubner a přidává i konkrétní rady. Setkání má zahájit modlitba, kterou rodina do svého společenství pozve nejvzácnějšího hosta, Ježíše. Každý ať mluví o kterémkoli problému, a to naprosto svobodně, ostatní ať pozorně naslouchají. Ve druhém kole každý zmíní, co ho od druhých oslovilo. Případný závěr má být motivovaný otázkou, jak by se to líbilo Bohu, pokud se ale nenajde shoda, není třeba se zlobit a rozhodnutí lze odložit na příště. Příští setkání, kterému má předcházet modlitba každého člena rodiny za správné poznání, má pak začít povídáním, co koho napadlo.

„Snad vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve vaší rodině,“ dodává arcibiskup Graubner a v závěru svého pastýřského listu děkuje všem, kdo tímto způsobem přispějí k obnově společnosti skrze obnovu vlastní rodiny. (úplné znění listu je k dispozici zde)