NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel jezuita P. Antonín Krejčiřík

By Publikováno 22. 11. 2021 Aktuality
Kříž (foto Jana Vlčková)

Ve věku 88 let zemřel ve čtvrtek 18. listopadu 2021 jezuita P. Antonín Krejčiřík, rodák ze Starého Města na Uherskohradišťsku a posledních 18 let člen velehradské komunity řádu. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 24. listopadu při mši svaté od 14.30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a poté bude jeho tělo uloženo na zdejším hřbitově.

P. Antonín Krejčiřík se narodil 28. června 1933 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. V letech 1945–1949 navštěvoval gymnázium na Velehradě, kde 7. září 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Sdílel osud mnoha řeholníků té doby a od roku 1950 do roku 1956 byl internován v Bohosudově, Hájku, Uherském Hradišti, Ostravě, Jáchymově a Valdicích. Poté pracoval jako dělník v Uherském Hradišti. Vojenskou službu vykonával v letech 1961–1963, v roce 1965 maturoval v Uherském Hradišti. Přitom pracoval jako vedoucí provozu skladu ve Starém Městě.

Politické uvolnění roku 1968 mu umožnilo nastoupit studium teologie v Litoměřicích, které ukončil roku 1971. Kněžské svěcení přijal 22. srpna 1970 z rukou biskupa Štěpána Trochty v Litoměřicích. Následovala duchovní správa v úloze kaplana či administrátora ve farnostech Kozlovice, Valašské Meziříčí, Velké Heraltice, Bruntál, Jelení, Mezina, Moravský Kočov, Horní Benešov, Karlovec a Leskovec.

Poslední sliby v Tovaryšstvu složil 8. září 1984 v Brně. Po Sametové revoluci byl do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. Od roku 1992 byl farářem v Bruntálu, kde se zasloužil o obnovu poutního místa s kostelem Panny Marie Pomocné a venkovní křížovou cestou na Uhlířském vrchu. Byl rovněž místoděkanem bruntálského děkanátu.

Od roku 2003 byl členem velehradské jezuitské komunity a kaplanem poutního místa. V letech 2005–2007 byl navíc administrátorem farnosti Buchlovice. Poslední roky života prožil v kněžském domově Marianum na Velehradě. Lidé si otce Antonína pamatují jako plného úsměvu a laskavosti. V komunitě byl tichý a skromný.

parte

ilustrační foto: Jana Vlčková