NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ježíše Krista Krále

By Publikováno 21. 11. 2021 Mons. Antonín Basler

„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ (Jan 18,37)

Nesmírně silné slovo, které si mohl dovolit říci jen Boží Syn. Pilát na toto Ježíšovo slovo reaguje skepticky: „Co je to pravda?“ I současný svět takřka s pravdou nepočítá. A přece – co se děje, když pravda nic neznamená? Velké diktatury žily z moci ideologické lži – osvobozovat může jen pravda. „Bez pravdy žije člověk tak, že se míjí sám se sebou,“ říká Benedikt XVI. V Kristu vstoupil Bůh – pravda – do světa. Proto musí být pravda čímsi zásadním v životě i pro nás.