NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dary pro papeže: křišťálový relikviář a šek pro potřebné

By Publikováno 10. 11. 2021 11 listopadu, 2021 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska pokračují svou návštěvu ad limina v Římě. Na slavnost Posvěcení Lateránské baziliky 9. listopadu 2021 slavili společnou mši svatou právě v této papežské bazilice. Hlavním celebrantem byl apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David, kazatelem Zdenek Wasserbauer, světící biskup pražský. Večer se účastnili slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, kde byly prezentovány dary pro papeže Františka a biskupové se setkali s také jejich tvůrci.

Biskupové navštívili během dne mimo jiné Kongregaci pro biskupy, Kongregaci pro nauku víry, Státní sekretariát, Kongregaci pro evangelizaci národů či Papežskou radu pro jednotu křesťanů.

Večer se účastnili na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, pořádaného k závěru Roku Svaté Ludmily. Zde byly rovněž prezentovány dary pro papeže Františka za přítomnosti jejich tvůrců. Svatý otec obdrží od českých a moravských biskupů křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši 50 000 euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek bude předán ve speciálně vyrobených brokátových deskách s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát.

„Svatá Zdislava do českého křišťálu oděna“

Relikviář je vytvořený pouze z křišťálového čirého skla technikou ručního tvarování a ve svém „srdci“ nese ostatek svaté Zdislavy, obklopený v čelní části dvanácti slunečními paprsky, které představují dvanáct apoštolů a v zadní části pak sedmi paprsky, které symbolizují sedm darů Ducha Svatého.

Noha relikviáře, jako pevný základ víry, nese tři křišťálové kameje – symbol Svaté Trojice, na kterých je vyryta podobizna svaté Zdislavy, která podává jídlo chudým a nemocným, zatímco dvě další nesou znak Litoměřické diecéze a latinský text k výročí 800 let od narození této české světice. O uměleckou rytinu se postaral jeden z nejvýznamnějších evropských rytců skla Arno Čančík. Centrální kapsule (relikvie) je pak prostorově nejvýznamnějším místem, které uchovává relikvii svaté Zdislavy. „Čeští skláři se s maximální pokorou, úctou a respektem k odkazu svaté Zdislavy pokusili vytvořit objekt, který v sobě nese poselství dobra, pochopení, péče, empatie a lásky,“ říká k daru designer David Sobotka.

Šek v deskách z českého brokátu

Desky na listiny potažené brokátem, ve kterých je uložený šek na částku 50 tisíc euro pro papeže Františka pro potřebné, byly vyrobeny ve firmě Hedva Český Brokát Rýmařov. Hedvábné brokáty se začaly v Rýmařově vyrábět již v 19. století, kdy byly založeny dvě textilní rodinné firmy: Antonína Flemmicha a bratří Schielů. Rýmařovské brokáty byly velmi vyhlášené a žádané. Šila se také liturgická roucha, pokrývky oltářů, ozdobné polštářky a závěsy. „Rýmařovské výrobky byly nejen krásné, ale i kvalitní, a tak se v minulosti dostaly i do Vatikánu a brokát z Rýmařova doslova dobyl Evropu. To se však změnilo po roce 1948,“ uvádí jednatel společnosti Hedva Český brokát Vít Komárek. Současné vedení firmy Hedva Český Brokát Rýmařov se rozhodlo navázat na dřívější tradice firem Flemmich a Schiel a kromě brokátů historických a krojových se znovu pustila i výroby nových vzorů církevních brokátů. Proto se zrodil právě zde nápad vyvzorovat na tkanině papežský znak a tkaninou potáhnout desky, které čeští a moravští biskupové předají papežovi.

Více informací o darech biskupů pro papeže Františka naleznete v přiložených souborech. Fotogalerie zde.

Zdroj: www.cirkev.cz

Desky pro papeže
Svatá Zdislava do českého křišťálu oděná