NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz „Teologie v praktickém životě křesťana“ pokračuje přednáškami o úvodu do nauky víry a církevních dějinách

By Publikováno 8. 11. 2021 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá vzdělávací kurz „Teologie v praktickém životě křesťana“, který je zaměřen na uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. Kurz poskytuje uvedení do teologických oborů, základní orientaci v nauce a v tématech pro praktickou aplikaci v životě.

Kurz přispívá k celoživotnímu vzdělávání laiků v křesťanském učení, jejich společenskému rozhledu a duchovnímu rozvoji, k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu. Kurz je určen také pro osoby připravující se vykonávat nebo již vykonávající služby k vyššímu vzdělání v křesťanském učení a nauce církve.

Přihlášených k prezenční a kombinované formě je 18 osob a k distanční formě 20 osob, celkově se tedy kurzu v prvním cyklu přednášek z bioetiky účastní 38 osob. Na kurz je možné nadále se přihlašovat na další části z oboru fundamentální teologie a církevních dějin. Přihlášeným zájemcům jsou z přednášek poskytovány studijní materiály.

První část kurzu je věnována cyklus přednášek z teologického oboru morální teologie – bioetiky. Přednášejícím je Mgr. Jan Polák, Th.D., asistent na katedře morální teologie CMTF UP v Olomouci se specializací na bioetiku. Doktorandské studia a doktorát obhájil v Římě. Cyklus jeho přednášek probíhá v 8 setkáních až do 16. listopadu a zabývá se tématy, jako je například co je to bioetika, kdo nebo co je lidské embryo, metody regulace početí, umělý potrat, sebevražda, eutanazie, jak by dnes lidé měli umírat a dalšími. Bioetika v tomto výkladu není ani tak teoretickou vědou, jako spíš praktickou znalostí s cílem pomoci lidem přežít na planetě Zemi.

Ve čtvrtek 4. listopadu začala další část kurzu, věnovaná cyklu přednášek z fundamentální teologie, tedy úvod do nauky víry a teologie, které přednese P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D. Během 6 setkání se zaměří na témata víra a „věda víry“, teologie a svatost, lidská schopnost „důvěry“ a náboženská víra, jak lze mluvit o teologii, Kristus v proměnách časů, církev v dějinách, člověk a slavení nebo exhortace papeže Františka Christus vivit.

Přihlašovat se je možné i v průběhu kurzu, a to elektronicky na webu mska-akademie.cz, anebo písemně na adrese Sekretariát MSKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

P. Jiří Koníček, prezidenta CMKA, garant kurzu