NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Basler biřmoval studenty Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 3. 11. 2021 Aktuality, Fotogalerie, Školy

V pátek 22. října 2021 se završila roční příprava 41 studentů Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži přijetím svátosti křesťanské dospělosti v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Svátost biřmovancům udělil biskup Antonín Basler.

Příprava studentů byla poznamenána uzavřením školy v loňském školním roce a převedením vzdělávání studentů do online prostoru. Tímto způsobem také probíhaly katecheze a setkávání biřmovanců v menších skupinkách a společná reflexe jednotlivých témat v rámci přípravy. Zdánlivě jednodušší způsob komunikace a setkávání nemohl zcela nahradit osobní kontakt a pro mnohé byla tato forma ještě náročnější než klasické setkávání na půdě školy.

Přesto se podařilo probrat s biřmovanci všechna témata a ke konci školního roku také došlo na osobní setkávání. Během prázdnin se biřmovanci zapojili v rámci své prázdninové aktivity do různých dobrovolnických projektů, táborů či nabídli pomoc ve farnostech nebo ve svém okolí.

Bezprostřední přípravou na přijetí svátosti biřmování bylo prožití duchovní obnovy na Přístavu v Rajnochovicích, kterou vedl bývalý jáhen na AG P. Filip Hochman.

Biřmovance do kostela sv. Mořice přišli podpořit kněží z farností, rodiče, příbuzní a přátelé. Slavnostní liturgii s udílením svátosti biřmování doprovodila svým zpěvem schola AG.

Během mše sv. proběhla sbírka, která byla určena na potřeby pastoračního centra na AG a polovina výtěžku byla odeslána na účet Charity na pomoc lidem postiženým výbuchem plynu v Koryčanech.

(ag)