NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Misijní středa na Arcibiskupském gymnáziu

By Publikováno 1. 11. 2021 Aktuality, Školy

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi a farnosti. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

Letošní rok připadala Misijní neděle na 24. října. Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jsme si chtěli tento den připomenout během pracovního týdne a zvolili jsme tedy středu, kdy pravidelně slavíme v kostele sv. Jana studentskou mši svatou.

Školní kaplan P. Petr Káňa v kázání povzbudil všechny přítomné k uvědomění si misijního poslání každého křesťana na tom místě, kde žije, pracuje, studuje. Vysvětlil symboliku barev pěti kontinentů, které používají Papežská misijní díla (PMD) ve svém znaku.

Studenti ve svých přímluvách připomněli každý kontinent s jeho bohatstvím ale i nedostatkem a strádáním.

V neděli 24. října jsme všichni měli možnost přispět na projekty a aktivity PMD ve svých farnostech.

(ag)