NAVRCHOLU.cz

Při dušičkové bohoslužbě v podhůří Jeseníků budou lidé prosit za smíření mezi Čechy a Němci

By Publikováno 21. 10. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Aktuality Kalendář hlavní strana
Hanušovice-Potůčník Map

Ke mši svaté se vzpomínkou na všechny věrné zemřelé zvou do kaple sv. Jana a Pavla v Potůčníku, místní části Hanušovic, zdejší farníci. Bohoslužba v sobotu 30. října 2021 od 18.00 bude slavena také jako prosba za smíření mezi Čechy a Němci.

„V sousedství kaple v Potůčníku, dříve známém spíš pod německým názvem Lauterbach, se nachází starý sudetský hřbitov. Na něm se před samotnou mší svatou pomodlíme za všechny zesnulé, a především za německé obyvatele Potůčníku, kteří na tomto hřbitově odpočívají,“ říká iniciátor akce Petr Tomek a dodává: „Modlitba bude zároveň symbolickým aktem a prosbou za smíření mezi Čechy a Němci.“

Bohoslužbu podle něj doprovodí hudební uskupení Efod, které sdružuje muzikanty z různých koutů České republiky. „Mimo jiné uslyšíme kytarové ztvárnění ordinaria od Karla Břízy,“ dodává.