NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

29. v mezidobí

By Publikováno 17. 10. 2021 Mons. Antonín Basler

„… Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil…“ (Mk 10,45)

Největším Služebníkem člověka je sám Bůh. Jsme v centru jeho pozornosti. Vše učinil pro nás, nás učinil pro sebe. On je cesta… Kéž dokážeme jakoukoli svoji službu komukoli chápat jako maličkou splátku přímo jemu – on nás miloval a sloužil nám vždy jako první.