NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání lektorů Božího slova v Olomouci se ruší

By Publikováno 14. 10. 2021 Aktuality, Lektoři

Setkání lektorů Božího slova v sobotu 23. října 2021 v Olomouci se pro zdravotní neschopnost Martiny Pavlíkové nekoná. Hlavní organizátorka všem děkuje za pochopení.

Všichni ti, kteří měli zájem o přednášku doc. Petra Chalupy „Liturgický rok pro život křesťana“ a těšili se na ni, se nemusejí bát, že by o ni přišli. Přednáška bude, stejně jako předešlý rok, natočena, a odkaz na poslech nahrávky bude k dispozici na webu KulturaSlova.cz i zde na arcidiecézním webu.

Náhradou za umělecký přednes poezie, který měl zaznít v odpoledním čase setkání lektorů BS, by mohla být nabídka ukázek ze starozákonních knih Kazatel a Job v režii Lukáše Hlavici a s hudbou Huberta Bittmana. Toto zpracování nemá podobu Božího slova, ale poutavé dramatizace starozákonních textů ve skvělé interpretaci českých herců. Tato interpretace v žádném případě není ukázkou liturgického čtení, protože texty byly upraveny pro dramatizaci těchto příběhů. Ty jsou podávány v hereckém zpracování, s náležitou expresivitou a emocemi, což tomuto zpracování náleží. Takovýto přednes však do liturgie nepatří. V liturgii zní Boží slovo, kterému pozorně naslouchá, jak sám interpret, tak potom všichni ostatní v kostele.

Do interpretace Božího slova v liturgii nepatří jakákoliv dramatizace a expresivita. Čím ale poslech ukázek může lektorovi BS prospět, je poslech zvukové podoby českého jazyka. Zvláště potom vnímat rytmus českého jazyka v jeho přízvuku na první slabiku, délkách samohlásek, přesné výslovnosti a doslovování každého slova. Dále potom si všímat významového členění daného textu a potřebné pauzy, která vede ke srozumitelnosti kontextu.

Na rozdíl od vskutku koncertního výkonu našich předních herců, nahrávky liturgických čtení na stránkách KulturaSlova.cz v interpretaci lektorů Božího slova neposkytují profesionální úroveň. Jsou však ukázkou čtení při liturgii a vedou posluchače k pozornému poslechu Božího slova. Při tomto poslechu se naslouchající učí více vnímat samotné Boží slovo než krásu interpretace. Což neznamená, že lektor by se neměl více zdokonalovat v dovednostech mluveného projevu a interpretaci liturgických textů.

Pane, dej nám učit se pozorně naslouchat tvému slovu! Uvěřit v jeho moc nás vést, vyučovat, proměňovat, uzdravovat, ale i vzkřísit z mrtvých. A tak k němu také přistupovat při jeho četbě ve mši svaté: „Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat“ (Žid 4,12-13).

Martina Pavlíková

Kazatel, kap. 1, 2, 3

Kazatel, kap. 4, 5, 6

Kazatel, kap. 7, 8

Kazatel, kap. 9

Kazatel, kap. 10, 11, 12

Kniha Job

Přednáška sr. Gabriely Vlkové o knize Job