NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Až vážná nemoc mě zastavila a dala příležitost všechno přehodnotit

By Publikováno 13. 10. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Ve skutečném přijetí víry mi bránil nedostatek času i pýcha, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Antonín.

V dětství jsem bohužel nemohl absolvovat náboženství, protože ve škole nebylo vyučováno a také rodiče by přišli o zaměstnání z politických důvodů. Nicméně jsme navštěvovali mše svaté a jako děti se modlili s rodiči základní modlitby. Moje víra tehdy byla na úrovni malého dítěte, a proto mé první hlubší seznámení se ze základními kameny víry přišlo až při ponaučení před udělením svátosti manželství. Moje první svaté přijímání ve mně zapálilo obrovský oheň. Nikdy nezapomenu, jak se mi ulevilo v srdci a byl jsem jako znovu narozený.

Následovaly roky školy a potom práce. Starosti o zabezpečení rodiny a neustálý tlak a stres. Na nic jsem neměl čas. Snažil jsem se alespoň v neděli být na mši svaté a potom s rodinou prožít klidný den. Roky plynuly a můj starší syn se začal připravovat na svátost biřmování. Nějak jsem vnitřně cítil, že bych také měl o tuto svátost usilovat, ale neustálý nedostatek času a nějaká asi pýcha nebo ostych mně v tom bránily.

Roky dále letěly a situace mého života se neměnila. Stále byla na prvním místě práce, pak rodina, něco málo pro sebe a až na konci Pán Ježíš. I když se ozýval vnitřní hlas, abych změnil dosavadní život, nedokázal jsem to. Až vážná nemoc mě dokázala zastavit a dala mi příležitost všechno přehodnotit. Začal jsem se pravidelně modlit, častěji se zpovídat a přijímat tělo Kristovo. Zjistil jsem, že změna, kterou chci učinit a kterou jsem i slíbil Bohu, není vůbec lehká a že bez časté svátosti smíření je prakticky nemožná.

Stále mne to táhne zpět, aniž bych si to hned uvědomoval. Proto, abych dokázal lépe odolávat tomuto tlaku, jsem našel odvahu připravovat se ke svátosti biřmování. Věřím, že mi Duch Svatý bude pomáhat dojít k mému cíli. A děkuji Bohu, že mi tuto možnost dal. I nadále se budu snažit o změnu dosavadního stylu života a budu se snažit obrátit pořadí priorit. Nejprve Pán Ježíš, potom rodina se mnou a nakonec vše ostatní.

Antonín