NAVRCHOLU.cz

„Mobilní univerzita“ Cyrilometodějské křesťanské akademie

By Publikováno 6. 10. 2021 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) se věnuje celoživotnímu vzdělávání laiků v poznávání křesťanského učení a nauky církve. V rámci hledání nových přístupných a populárních forem vzdělávání iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím cestování: „Mobilní univerzitu“.

Naším mottem je „Pokud víte více, uvidíte více“, protože pokud víte o pozadí a podrobnostech života kolem nás, můžete se podívat blíže a porozumět více. Program Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele.

Mobilní univerzita nabízí:

  • Vysoce kvalifikované průvodce a přednášející
  • Ročně nové, aktuálně vyvíjené specializované programy daleko od masové turistiky
  • Osobní sounáležitost – vytváření nových kontaktů a společenství

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku. Projekt Mobilní univerzity organizují kluby křesťanské akademie CMKA regionu „GANDIA“.

V zimním semestru 2021/22 jsou připraveny vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s tímto programem:

28. 10., Tetín, Svatý Jan pod Skalou: téma 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily – základy víry na našem území (Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.)

17. 11., Velehrad, Staré Město, Uherské Hradiště: téma Cyrilometodějská tradice (ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.)

11. 12., Olomouc – katedrála, Arcibiskupský palác, Arcibiskupský kněžský seminář, Svatý Kopeček: téma Církev jako společenství (P. ThDr. ICLIc. Jiří Koníček)

4. 1., Filipov: téma Svatí a světice v naší historii (ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.)

„Svět je kniha a ti, kteří necestují, přečtou jen jednu stránku,“ říkal sv. Augustin. Země je plná nekonečných zážitků, zázraků a jedinečných příležitostí. Zveme vás tedy k jejímu poznávání a dalšímu osobnímu rozvoji ve víře.

Více informací a přihlášky: www.mska-akademie.cz

Radek Mezuláník