NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

27. v mezidobí

By Publikováno 3. 10. 2021 Mons. Antonín Basler

„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mk 10,9)

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tzn. jako rodinu. Ježíš obnovil radikální platnost této Boží vůle, kterou pro lidskou slabost Mojžíš oslabil. Boží vůle je pro člověka to nejlepší, co může být. Ale protože slovo o manželství můžeme vztáhnout i na vztah Ježíše a církve, neboli vztah Ježíše a duše každého pokřtěného, (On sám se nazval ženichem) pak tento zásadní příkaz platí i pro život ve víře jednoho každého, který uvěřil v Boží lásku a přijal křest.