NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ve výroční den Stojanova úmrtí se lidé sešli u jeho hrobu na Velehradě

By Publikováno 1. 10. 2021 5 října, 2021 Aktuality, Fotogalerie

U příležitosti 98. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana slavil jeho nástupce Jan Graubner spolu s přítomnými kněžími ve velehradské bazilice ve středu 29. září 2021 mši svatou. Na závěr bohoslužby se pak duchovní pomodlili u jeho hrobu. Byla zde také představena Stojanova ikona, kterou k letošnímu 100. výročí jeho jmenování arcibiskupem a 170. výročí narození napsal Martin Damian.

„Ve službě arcibiskupa nebyl Stojan dlouho – letos slavíme sto let od zvolení a právě dnes si připomínáme 98 let od jeho smrti. On ale měl za sebou veliké dílo vykonané už předtím: tady na Velehradě se například nedá zapomenout, že patřil k obnovitelům tohoto poutního místa,“ připomenul arcibiskup Graubner ve své promluvě. Stojanova láska k lidem se podle něj neprojevovala jen pěknými slovy, ale také trpělivým nasloucháním a aktivní snahou udělat, co se dá. „V archivech je uložena spousta krabic jeho korespondence a v ní čteme, jak stručně odpovídá na různé dopisy, denně jich bylo i sto. Ale za každým dopisem se skrývalo ‚Máš to vyřízeno‘ anebo ‚Udělej ještě tohle‘ a podobně,“ zmínil.

Zamyslel se také nad tím, co by bylo Stojanovou prioritou dnes, kdy už není třeba obnovovat poutní místa. „Nejspíš by mu záleželo na předávání víry dalším generacím a taky na rodinách, na manželství. Mnohdy jsou v krizi, a často jen proto, že lidé nejsou připravení, nemají natrénované potřebné kompetence, aby spolu dovedli slušně komunikovat: odpouštět si, každý den se na druhého dívat novýma očima a vidět v druhém člověku Krista, i když je to těžké,“ zdůraznil arcibiskup Graubner a dodal: „Prosme Boha, aby Antonína Cyrila Stojana oslavil blahořečením, kterému musí předcházet zázrak. A prosme ho také – ne snad hned na Stojanovu přímluvu, ale s jeho připomínkou – za největší úkoly současné církve: předávání víry dalším generacím, odvahu vydávat svědectví o víře a šířit ji tam, kde žijeme, i péči o rodinu.“

Fotogalerie (František Ingr / Člověk a Víra)