NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Varšavská konference otevřela cesty spolupráce do budoucna

By Publikováno 24. 9. 2021 Aktuality, Ochrana nezletilých

Ve Varšavě skončila mezinárodní konference o ochraně nezletilých. Podle jednoho z členů organizačního výboru P. Żaka SJ její průběh předčil všechna očekávání. Vyplynuly z ní reálné naděje na spolupráci mezi středoevropskými a východoevropskými církvemi v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých duchovními. Konferenci uspořádala Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s polskou biskupskou konferencí a za podpory polské Nadace sv. Josefa.

Poslední den setkání se účastníci podělili o své dojmy. Podle profesorky Hanny Suchocké, členky Papežské komise pro ochranu nezletilých, má varšavská konference velký význam pro církev v celém regionu.

Prof. Suchocka: Čeká nás práce na zajištění transparentnosti právních procedur

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas uvedla, že hlavním cílem konference bylo shromáždit zkušenosti a zjistit, v jaké fázi se jednotlivé země nacházejí v boji s fenoménem pedofilie. To poslouží Komisi při vypracovávání dalších řešení pro budoucnost, která budou navržena papeži.

„Můžeme říci, že Polsko má v porovnání s ostatními zeměmi za sebou již nějaké kroky. Především již existuje společenské povědomí o rozsahu pedofilie, o tom, že nejde jen o jednotlivé případy, že jde o mnohem hlubší fenomén, než se zpočátku zdálo, a proto již byly podniknuty určité kroky v souvislosti s odpovědností těch lidí, kteří třeba sami nebyli pachateli pedofilie, ale kteří tyto jevy skrývali. Zkušenosti, které jsme si zde mohli vyměnit s jinými zeměmi, ukazují, že tyto země jsou stále na začátku cesty, že tento fenomén stále skrývají, že se nedostává do kolektivního vědomí. Význam této konference proto spočíval v tom, že se v tuto chvíli musíme dívat dopředu. To, co chceme vypracovat a navrhnout papeži, by se mělo týkat všech zemí i Polska. V tuto chvíli jde především o právní otázky, protože je zde otázka nejasnosti právních postupů, délka čekání na rozhodnutí, včetně „vatikánského“ rozhodnutí. Jak jsme slyšeli z výpovědí obětí, čekají na rozhodnutí roky a nedočkají se ho. Naším zájmem je proto zprůhlednit celý proces, aby bylo možné jasně stanovit odpovědnost. To je záležitost Polska i dalších zemí. Z tohoto pohledu byla tato konference důležitá jako sbírka zkušeností a pokus o přípravu řešení pro budoucnost,“ říká prof. Suchocká, někdejší polská premiérka a členka Papežské komise pro ochranu nezletilých.

P. Żak SJ: Konference předčila očekávání

Ředitel polského Centra pro ochranu dětí P. Adam Żak SJ poznamenal, že konference neměla pouze vědecký ráz, ale stala se setkáním. Zdůraznil, že je důležité navázat osobní vazby mezi lidmi zapojenými do boje proti sexuálnímu zneužívání nezletilých.

„Velmi na mě zapůsobila upřímnost vůle pracovat nejen na překonání krize, ale i na tom, aby celá zkušenost přinesla ovoce i v místních církvích. Setkání vzbudilo velká očekávání do budoucna. Nacházíme se v různých fázích práce, s různým stupněm uvědomění. Potřebujeme tuto výměnu a vzájemnou podporu. Považuji to za velmi dobré ovoce, které v mém pojetí předčilo všechna očekávání,“ řekl otec Żak.

Účastníci konference jsou přesvědčeni, že jejich hlas bude mít velký význam i z hlediska přípravy biskupské synody o synodalitě.

Zdroj: www.vaticannews.va,
foto: prof. H. Suchocka a ukrajinský biskup T. Martynyuk během tiskové konference na zakončení konference (EpiskopatNews)