NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V kroměřížské zámecké věži se otevřela výstava o historikovi a heraldikovi Bartoloměji Paprockém

By Publikováno 20. 9. 2021 22 září, 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana

Výstava věnovaná osobnosti historika, heraldika, genealoga a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého, který působil u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, je ve věži Arcibiskupského zámku v Kroměříži otevřena v září denně kromě pondělí od 10.00 do 16.00, v říjnu o víkendech od 10.00 do 15.00.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540 – 27. prosinec 1614 Lvov) přijel na Moravu v roce 1589, po bitvě u Byčiny, která zasadila ránu snahám Habsburků o polskou korunu. Paprocký, jako zastánce rakouského knížete Maxmiliána III., byl nucen uprchnout z Polska, kde se ujal trůnu Zikmund III. Vasa. V roce 1598 se ocitl v Kroměříži a v moravských zemích pobýval do roku 1610. Ve své adoptivní vlasti vytvořil základy české a moravské heraldiky, zkoumal genealogii místního rytířského stavu, psal politická díla a ostatní příležitostná díla. Je autorem knih „Zrcadla markrabství moravského“ (1593 Olomouc), „Nová kratochvíle“ nebo „Posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského“. V roce 1584 získal indigenát (inkolát), tj. český šlechtický titul.