NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

25. neděle v mezidobí

By Publikováno 19. 9. 2021 Mons. Antonín Basler

„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně…“ (Mk 9,37)

Toto slovo jistě můžeme vztáhnout na ochotu rodičů, přijmout nečekané či neplánované dítě, ale je možno je vztáhnout na každého bližního, protože všichni jsme děti Boží, máme-li jednoho Otce na nebesích. Přijmout zde může znamenat dát stranou svoje posuzování a soudy, udělat v sobě prázdno, abych mohl svému bližnímu naslouchat, dát mu místo ve svém srdci. Pak si můžeme být jistí, že v tom bližním přijímáme Ježíše a v něm samotného Otce.