NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Eucharistický kongres je příležitost k oživení víry“

By Publikováno 15. 9. 2021 21 září, 2021 Aktuality

Za svou návštěvou Budapešti, kde byl 11. a 12. září 2021 přítomen závěrečným dnům Mezinárodního eucharistického kongresu, se ohlíží biskup Josef Nuzík. Celý rozhovor vyjde v říjnovém číslu diecézního časopisu OLDIN.

Otče biskupe, jak vypadal váš víkendový program v Maďarsku na eucharistickém kongresu?

Zúčastnil jsem se jen samotného vrcholu kongresu, a byl to vrchol velice krásný a plný. Mimo jiné ukázal, že toto setkání si v maďarské společnosti našlo své místo: jako biskupové – účastníci kongresu jsme například byli v sobotu pozváni do maďarského parlamentu. Byla to tedy nejen náboženská slavnost, ale také významná událost pro celé město i zemi.

Jaký zážitek nebo poznatek jste si z účasti na eucharistickém kongresu odnesl?

Zaujala mě myšlenka, že naposledy byl eucharistický kongres v Maďarsku roku 1938 a tehdy se ho zúčastnilo až půl milionu věřících. Bylo to období stále se zhoršující situace před druhou světovou válkou a já jsem si uvědomil jistou paralelu: i dnes je náš svět ve velké nejistotě, a tak jako tehdy byl odpovědí eucharistický kongres, kde je s námi Ježíš, je to i dnes odpověď na všechny nejistoty.

Také se mi líbila věta kardinála Pétera Erdő při sobotní bohoslužbě, že všichni světci čerpali ze stejného zdroje síly, jaký máme i my. Rozvinul tím vlastně moto celého kongresu „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě“ z 87. žalmu: máme stejný pramen jako ti, ze kterých vyrostli velicí mužové a ženy.

A z papežova slova při nedělní bohoslužbě mě zaujala slova, že Bůh je v eucharistii jednoduchý a blízký. Náš současný svět je složitý, často říkáme, že mu nerozumíme, ale vedle něj stojí Boží dar: jednoduchý chléb, který je každému blízký.

Co to vlastně eucharistický kongres je, proč se taková setkání pořádají?

Je to veliká příležitost, aby nám ten obrovský dar eucharistie nezevšedněl. Kongres zároveň umožňuje pohlédnout na toto tajemství způsobem přednášky, vzdělávání – je to tedy prostor pro nové pohledy a aktualizaci, oživení Božího daru pro náš život.

Stejně důležitá je pak i rovina slavení: bohoslužby, adorace a procesí. Uvědomil jsem si při tom, že vyznat Krista navenek je skutečně důležité. Každý, kdo se přizná ke Kristu a jde s ním městem, je nesmírně obdarovaný. Je to svědectví o tom, že v církvi máme něco, co je tajemně skryté, a přitom pro nás hodně znamená, a já jdu do světa ukázat, že se nestydím za to, že můj Bůh je skrytý v kousku chleba.

(foto: biskupové Zdenek Wasserbauer [vlevo] a Josef Nuzík při procesí
na eucharistickém kongresu v Bratislavě, archiv J. Nuzíka)