NAVRCHOLU.cz

U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec, přidat se může každý

By Publikováno 14. 9. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – dominikáni Map

Nejen v měsíci říjnu, ale zvláště v něm zve Matka Boží, Královna posvátného růžence, každého z nás k této modlitbě. Také proto se ve dnech 6. a 7. října 2021 opět uskuteční 24hodinová modlitba růžence v olomouckém dominikánském kostele.

„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno, když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé přímluvě vaší nebeské Matky.“

Milí bratři a sestry, ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi Stefanu Gobbimu (viz Kněžím, přemilým synům Panny Marie, str. 205) prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči (lat. locutio interna), můžeme být těmito slovy povzbuzeni a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes. Chceme tedy uposlechnout této výzvy a připojit se modlitbou k přímluvné modlitbě naší nebeské Matky.

Jednou z možných cest, jak se do této výzvy zapojit, je stát se součástí „Modlitby růžence 24 hodin“. Tato celodenní a celonoční modlitba bude již popáté zahájena 6. října 2021 v 18.00 mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů). Slavnostně zakončena pak bude ve čtvrtek 7. října mší svatou opět v 18.00 – v den svátku Panny Marie Růžencové.

Hlavním úmyslem celé letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby posvátného růžence budou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich posvěcení, a za nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat svůj vlastní úmysl.

Přijďte tedy mezi nás, podpořte nás v této snaze, zapojte se v modlitbě i vy. Touto cestou každého srdečně zveme. Přijměte pozvání, ať už jste z jakékoliv farnosti kteréhokoliv děkanátu či diecéze.

Pro ty z vás, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být při této modlitbě fyzicky přítomni, nabízíme možnost být s námi spojeni duchovně. V takovém případě účasti se neregistrujte prostřednictvím rezervace na webových stránkách, ale pouze se k nám svou modlitbou v některou hodinu připojte. Jestliže jste se ale rozhodli aktivně se zapojit do této modlitby a chcete si nyní rezervovat konkrétní čas (ruzenec24.op.cz), pak připomínáme, že se předpokládá vaše osobní fyzická přítomnost na místě konání, kterým je klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci.

Neočekává se však od vás, že byste museli být přítomni po celých 24 hodin. Zůstane tak dlouho, jak dlouho budete chtít a moci.

Zdroj: op.cz