NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita Šternberk s „třicítkou“ v zádech a „caritas“ v srdcích

By Publikováno 14. 9. 2021 15 září, 2021 Aktuality, Charita

V letošním roce slaví Charita Šternberk 30 let od založení. Důstojnost kulatého výročí si připomíná několika akcemi.

Pro zaměstnance a některé dobrovolníky jsme 27. srpna 2021 připravili putování do poutního místa Neratov v Orlických horách. Úžasné místo s mimořádnou historií i netradičně opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se před vámi vznáší Panna Maria. Když pozvednete oči k nebi, tak vidíte modrou oblohu přes prosklenou střechu.

Ukázat, jak žije současná Charita ve 3 charitních střediscích (Šternberk, Uničov, Litovel), chceme širší i odborné veřejnosti Dnem otevřených dveří 22. září.

Veliké přípravy jsou v souvislosti s pořádáním XV. benefičního koncertu 25. září v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Hudebním hostem bude Hradišťan & Jiří Pavlica. Díky dlouholetým i novým dárcům tak získáme finanční prostředky na provoz služeb charitního střediska ve Šternberku.

Vrcholem oslav bude slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit prezident Arcidiecézní charity Mons. Bohumír Vitásek v neděli 26. září od 9.00, kdy poděkujeme za Boží ochranu a pomoc v nelehkých situacích, kterými i Charita Šternberk procházela a budeme si vyprošovat Boží požehnání jak pro pracovníky, tak i pro klienty.

Z historie Charity připomínáme založení v srpnu 1991, kdy šternberský farář, později děkan P. Stanislav Vaněk inicioval založení Charity. Začínali jsme humanitárním šatníkem v prostorách fary a prvním projektem, který vznikl, byla Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Postupně jsme se rozšiřovali a reagovali na potřebnost v regionu.

Dalším velmi důležitým milníkem bylo v roce 2009 sloučení Charit Šternberk, Uničov a Litovel, do jedné společné organizace s děkanátní působností. Vznikla Charita Šternberk, která je silná a dokáže dosáhnout na čerpání evropských dotačních titulů. Dalším velkým pozitivem je to, že služby, které před spojením provozovala jen jedna Charita, se podařilo po sloučení rozšířit i do dalších charitních středisek. Nyní máme registrováno 8 sociálních služeb: domácí zdravotní péči včetně hospicové, klub pro dobrovolníky, mateřské centrum, humanitární sklad, půjčovny kompenzačních pomůcek nebo charitní šatníky. V sociálních službách se věnujeme seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám s mentálním postižením, osobám bez přístřeší, osobám v dluhové pasti, dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Více o poskytovaných službách se můžete dozvědět z charitního webu organizace: www.sternberk.charita.cz

V oblasti investic se nám podařilo zakoupit a opravit do vlastnictví budovu ve Šternberku, vlastní prostory má i uničovské charitní středisko. Středisko Litovel má dlouhodobý pronájem a podporu města, je zde velmi pěkná spolupráce s církevní mateřskou školou a mateřským centrem. Náš rozsáhlý vozový park s terénními pracovníky musí obsáhnout území, ve kterém je více než 100 obcí, stále pracujeme na obnově, nyní máme přislíbenou podporu na nákup 6 elektroautomobilů.

K dnešnímu dni pracuje v Charitě 67 zaměstnanců. V průběhu roku uzavíráme ještě dohody o provedení práce, v průměru máme ještě 35 dalších zaměstnanců. Praví „chariťáci“ se srdcem na dlani s velkou dávkou empatie jsou největším bohatstvím, které máme a moc si jich vážíme. Je úplně jedno, na jakém stupni organizační hierarchie stojí.

Dokážeme pořádat i kulturní akce. Jsou to již zmíněné benefiční koncerty, charitní plesy, dětské karnevaly, pořádáme výstavy, vyrábíme krásné dekorativní předměty a příležitostně je prodáváme. Za zmínku stojí i každoroční pořádání letních táborů pro děti z Litovle a okolí.

Na oblast duchovní podpory klientů i pracovníků jsou zaměřeni tři pastorační asistenti ve střediscích. Do jejich náplně patří i organizace Tříkrálové sbírky, Postní almužny, vánočních balíčků pro děti z Ukrajiny. Dalšími výzvami jsou pastorační rozhovory pro klienty v terminálním stavu, pořádání adaptačních kurzů pro nově přicházející zaměstnance.

Za 30 let organizace se u pomyslného kormidla vystřídali tři ředitelé: Radek Čtvrtlík, nejdéle sloužící ředitelkou byla Pavlína Vyvozilová (20 let) a od 1. července 2020 je ředitelkou Ludmila Zavadilová.

K činnosti Charity patří i humanitární pomoc, jak při povodních, požárech a dalších mimořádných událostech. Za zmínku stojí požár Azylového domu pro matky s dětmi v Dalově u Šternberka, kde jsme pomáhali evakuovaným maminkám a jejich dětem Dále povodně na Uničovsku, kde sociální pracovníci odvedli skvěle svou práci, prováděli sociální šetření a rozdělovali přímou finanční pomoc. Zahraniční pomoc je nám také blízká, zaměřujeme se na pomoc pro Ukrajinu a Haiti.

Možná si někdo z vás položí otázku, zda Charitu něco trápí. Ano, je to v oblasti personální, a to nedostatek všeobecných sester, které pracují v domácí zdravotní péči. Nacházíme se v kritickém stavu, který je dlouhodobě neudržitelný.

Z nadací, které nás dlouhodobě podporují, bychom chtěli poděkovat za finanční příspěvky od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a od nadace Krása pomoci.

Za 30 let naší pomoci jsme společně s klienty prožili mnoho životních příběhů, některé jsme společně dokázali vyřešit, někde jsme mohli jen naslouchat:

„Chci žít v lese, prosím o deku a jídlo, nechci do Azylového domu.“

„Pomozte nastávající mamince, která bojuje se závislostí, aby měla důstojné bydlení a zázemí pro očekáváné dítě“ (tato žena to dokázala s naší pomocí).

„Raději tu neuklízejte, ale hlavně si se mnou povídejte.“

„Takovou pomoc pro mě ještě nikdo nikdy neudělal“ (zajištění teplého příbytku v krutých mrazech pro bezdomovce).

„Myslela jsem, že se z těch velikých dluhů nikdy nedostanu, a vy jste mně s pomocí advokáta ušetřili peníze na lichvářských úrocích (klientka Charitní poradny Nedlužím).

Co dělá Charitu tou správnou Charitou? Když dokážeme naplňovat základní přikázání: miluj Boha, miluj člověka. Jak prostá věta, a kolik je za tím skryto úsilí. Mít v srdci milosrdnou lásku, to je přání vedení Charity do dalších dnů a let.

Pavlína Vyvozilová, zástupce ředitele Charity Šternberk