NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Život Aničky Zelíkové byl s ochranou nenarozených spojen už od počátku

By Publikováno 13. 9. 2021 Aktuality

Osmdesáté výročí úmrtí Anny Marie Zelíkové, kandidátky na blahořečení, oslavili v sobotu 11. září 2021 v Napajedlích lidé při mši svaté a následném procesí společně s biskupem Antonínem Baslerem. Jak mše svatá, tak modlitba růžence během průvodu k dívčinu hrobu na nedalekém hřbitově byly obětovány za nenarozené děti a úctu k počatému životu – tedy na úmysl, za který Zelíková obětovala svůj život.

Biskup Basler ve své promluvě upozornil, že Aniččin život byl s ochranou nenarozených spojen již od samého počátku a symbolicky se s ní také završil: „Při poledním zvonění Anděl Páně se narodila na svět, při ranním zvonění Anděl Páně zemřela, a tím se narodila pro nebe. A tak je její život podivuhodně propojen se slavností Zvěstování Páně. Vždy, když se modlíme modlitbu Anděl Páně – a měli bychom se ji modlit třikrát denně, jak nás k tomu volá hlas zvonů – modleme se ji také za dobré rodiny a za odstranění velikého zla, namířeného proti klíčícímu životu,“ zdůraznil.

Každý, kdo se trochu seznámil s jejím životem, podle něj ví, že Anička je bez jakýchkoli pochyb u Pána. „Proces Aniččiny beatifikace je v pokročilém stádiu a čeká se v podstatě, až nebe odpoví nějakým zázračným uzdravením na její přímluvu,“ dodal. Shrnul pak důležité momenty ze života napajedelské rodačky. „Její láska k Pánu Ježíši a k lidem byla opravdu úžasná. Její učitelkou byla kromě řeholních sester sv. Kříže také sv. Terezička z Lisieux. Jsem přesvědčen, že Anička byla její skvělou žačkou a že byla také velkou Ježíšovou radostí,“ zmínil a doplnil: „Aničku nebylo nikdy vidět smutnou, ač procházela těžkými zkouškami tělesnými i duchovními. Vysvětlením tohoto tajemství je Aniččino slovo: ‚Vše, co se s námi děje, podává nám Ježíš, a co nám podává Ježíš, na to se přece musíme usmívat.‘“

Anna Zelíková pocházela z Napajedel, kde také navštěvovala školu sester svatého Kříže. Již od svého prvního svatého přijímání roku 1933 toužila zasvětit se Bohu. Na Zelený čtvrtek roku 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Byla tím vnitřně hluboce otřesena a nabídla se Bohu jako smírná oběť za tyto hříchy. Následujícího dne na Velký pátek 15. dubna před vystavenou Nejsvětější svátostí v Božím hrobě tuto svou nabídku obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z plic. Těžkou nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, přijala jako Ježíšovou odpověď na svou nabídku. V září zasvětila své panenství Panně Marii a o rok později byla přijata do třetího řádu karmelského. Zemřela 11. září 1941. Komise pro blahořečení Anny Marie Zelíkové zasedala v olomoucké arcidiecézi v letech 1991–1995, Kongregace pro blahořečení a svatořečení vydala dekret o správnosti procesu v roce 1997.