NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Aktualizovaný program svatoludmilských oslav

By Publikováno 10. 9. 2021 18 září, 2021 Aktuality

Přinášíme podrobný program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily.

Čtvrtek 16. září

Program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka mučednice. Liturgii, kterou bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE, svým zpěvem doprovodí Schola Gregoriana Pragensis.

Informace pro poutníky

  • Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v bazilice nasazenu ochranu dýchacích cest.
  • Přístup k bazilice je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
  • V případě zaplnění baziliky sv. Jiří bude před bazilikou k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Téhož dne se pak od 20.15 uskuteční ve svatovítské katedrále Oratorium sv. Ludmily od Antonína Dvořáka. Tento koncert je již vyprodán, je možné ho však sledovat od 20.15 v přímém přenosu na ČT Art. Více informací na www.dvorakovapraha.cz.

Tento den – ve čtvrtek 16. září – se na pražském arcibiskupství veřejnost také seznámí s pravděpodobnou fyzickou podobou kněžny sv. Ludmily, jak se jí pokusil rekonstruovat mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie pod vedením celosvětově uznávaného specialisty na rekonstrukci obličeje Cícero Moraese.

Pátek 17. září

V pátek 17. září mohou diváci TV NOE v přímém přenosu od 17.30 zhlédnout příjezd relikvie sv. Ludmily na Tetín. V 17:45 v kostele sv. Ludmily bude světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer za účasti biskupů předsedat svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kardinál Schönborn.

Informace pro poutníky

  • Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách obce Tetín.
  • Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v kostelech nasazenu ochranu dýchacích cest.
  • V případě zaplnění kostela sv. Ludmily bude před kostelem k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Od 20.00 začíná na berounském náměstí koncert Má vlast od Bedřicha Smetany.

Sobota 18. září

Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11.00, kdy se v Tetíně uskuteční slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Ten ke své účasti v Tetíně pro pražské arcibiskupství uvedl: „Jsem šťastný, že oslavím výročí sv. Ludmily, a to hned ze tří důvodů,“ říká český rodák kardinál Christoph Schönborn, a dodává: „Ludmila je branou do křesťanství pro naši vlast. Stojí na prahu nové éry, ve které se křesťanská víra stala formující silou ve společnosti. Evropa dodnes stále nese tento základ hodnot. Nesmíme ho ztratit.“ Podle vídeňského arcibiskupa ukazuje dále Ludmila sílu žen v měnící se společnosti. „Je příznačné, že na počátku křesťanské éry v Čechách a na Moravě byla žena. Skutečnost, že se stala obětí násilí, je připomínkou naší doby, ve které tolik žen trpí násilím.“ A konečně, upozorňuje kardinál Schönborn: „Svatá Ludmila je babička svatého Václava. Vychovala největšího vládce Čech. Prarodiče jsou dodnes často nositeli tradic a prostředníky víry v dalších generacích.“

Poutní bohoslužbu doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod vedením mistra plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2.

Informace pro poutníky

  • Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách obce Tetín.

Oslavy pokračují i na podzim

Oslavy přemyslovské kněžny budou pokračovat i po výročí její mučednické smrti. Výstavu „Svatá Ludmila – kněžna lidu milá“ si bude moci veřejnost prohlédnout v Pálffyho paláci na Malé Straně od 15. října do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00-18.00.

Zdroj: www.cirkev.cz