NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Začátek školního roku na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově

By Publikováno 8. 9. 2021 Aktuality, Školy

30 nových primánů a 29 nových šesťáků přivítali 1. září 2021 pedagogové, studenti a žáci Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově.

Úvodní mši v kostele Povýšení svatého Kříže celebroval provinciál salesiánů P. Martin Hobza, který všem připomněl nezastupitelnost obyčejného dítěte, které sehrálo svou roli, když na Ježíšův pokyn rozdalo pět chlebů a dvě ryby.

Po mši svaté proběhlo také slavnostní pasování do řad oktavánů – nejstarších, maturujících studentů. Pak se již rozproudil tok slov a postřehů z prázdnin, o kterých si všichni ještě dlouho povídali. Nejmladší studenti ale již odpoledne vyrazili na seznamovací kurz na chalupu ve Staré Vodě, aby vytvořili novou fungující partu. Totéž následovali od neděle také šesťáci.

Nový školní rok se tak začal v obvyklém, normálním stavu a my se všichni těšíme, že ona normálnost dlouho vydrží.

(pop)