NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Tři sta ministrantů z celé arcidiecéze slavilo svou pouť

By Publikováno 6. 9. 2021 Aktuality, Fotogalerie, Ministranti

V rámci Jubilejního roku sv. Josefa se v Cholině v sobotu 4. září 2021 uskutečnilo arcidiecézní setkání ministrantů.

Téměř tři stovky se jich liturgickým průvodem z kulturního domu odebralo do kostela na mši svatou s arcibiskupem Janem Graubnerem a kněžími. Po skončení pak na ministranty čekalo putování po stanovištích, kde se jim představila například Papežská misijní díla, Armáda ČR nebo Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži. Řeholní sestra Dominika z Velehradu s ministranty vytvářela pětimetrový růženec z papíru. Celý odpolední program se nesl v duchu „10 prstů“ sv. Josefa – podle zamyšlení Svatého otce Františka. Akce proběhla za podpory otce arcibiskupa a starostky obce Cholina paní Kamily Navrátilové.

Další akcí pro ministranty bude florbalový turnaj, uskuteční se 28. září v Olomouci.

Fotogalerie (Josef Polehňa)