NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

23. neděle v mezidobí

By Publikováno 5. 9. 2021 Mons. Antonín Basler

„… i hluchým dává sluch a němým řeč.“ (Mk 7,37)

Nejen uši mohou být hluché, nejen ústa mohou být němá; hluchota, němota i slepota může postihnout i lidské srdce. Proto se při obřadu křtu dospělého koná obřad „Efeta“ což znamená „Otevři se“, a kněz se při tom dotkne uší a úst katechumena. Boží milost, přijatá vírou otvírá oči lidského srdce, aby vidělo Boha; jeho sluch, aby bylo schopno naslouchat Bohu; i ústa, aby mohlo odpovědět. Každý dotek svěcené vody, když se žehnáme znamení kříže, nám toto může připomenout.