NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí kurz věnovaný teologii v praktickém životě

By Publikováno 3. 9. 2021 Aktuality, Přednášky

Pro akademický rok 2021/2022 připravila Cyrilometodějská křesťanská akademie v Olomouci „Kurz teologie v praktickém životě“, který má přispět k poznání víry a jejímu naplňování v životě, církvi i ve světě. Na zimní semestr jsou v rámci kurzu připraveny tři cykly přednášek.

Kurz vychází vstříc potřebám poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Vzdělávání v klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.

 

Morální teologie – bioetika

Cyklus přednášek přináší hlubší poznání teologického oboru bioetiky a přispívá k společenskému rozhledu a duchovnímu postoji k aktuálním tématům a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu.

 

Fundamentální teologie – úvod do nauky víry

Cyklus přednášek přispívá v celoživotním vzdělávání v křesťanském učení a nauce víry, k společenskému rozhledu, k duchovnímu rozvoji a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu.

 

Církevní dějiny – katolická církev v přelomových událostech Československa (1918–1989)

Cyklus přednášek poskytuje náhled na vývoj vztahů církve a státu v historii Československa, který byl po počáteční konfrontaci završen vzájemnou spoluprací.

 

Další informace na www.mska-akademie.cz nebo v přiloženém souboru ve formátu docx. Přihlášku je třeba odeslat do konce září poštou na adresu CMKA, Z. S., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na mska@mska-akademie.cz.