NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Podzimní festival duchovní hudby představí díla šesti století

By Publikováno 26. 8. 2021 22 října, 2021 Aktuality, Hudba

Letošní 28. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby se uskuteční přes všechny problémy a omezení způsobená celosvětovou pandemií ve stejné době, tradičním rozsahu i kvalitě jako ročníky předešlé. Festival ve dnech 19. září až 23. října 2021 zaštítil a finančně podpořil moravský metropolita a olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dále hejtman olomouckého kraje, primátor města Olomouc a ministr kultury ČR. Koncerty jsou opět umístěny do historicky cenných a akusticky pozoruhodných prostor spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce.

Návštěvníci jsou zváni na devět koncertů do Arcidiecézního muzea, historicky cenné kaple sv. Anny, do sálu olomouckého arcibiskupství a do šesti dominant města: kostela sv. Mořice, katedrály sv. Václava, kostela Panny Marie Sněžné, baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, kostela sv. Cyrila a Metoděje a kostela Zvěstování Páně. Program letošního ročníku nabízí ojedinělý a žánrově i druhově pestrý program složený z duchovní hudby šesti století.

Festival zahajuje slavnostním koncertem v neděli 19. září v katedrále sv. Václava, kde zazní velkolepé oratorium pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Dílo je uváděno v roce, který je spojen s 1100letým výročím úmrtí této české kněžny a chronologicky prvé české svaté. Koncert je pořádán ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc, dirigentem bude Jakub Klecker. Na provedení tohoto dramatického a rozsáhlého díla se bude podílet i Český filharmonický sbor Brno a pětice vynikajících českých sólistů.

Druhý koncert festivalu 23. září v kostele sv. Mořice přinese celovečerní mši Johanna Michaela Haydna, která nepatří mezi díla v Čechách hraná a známá, přestože je věnována dvěma významným postavám našich dějin, a to věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi. Autor je mladším bratrem proslulého Josepha Haydna. Oba získali hudební školení ve Vídni v chlapeckém sboru chrámu svatého Štěpána. Michael vstoupil 1763 do služeb knížete arcibiskupa v Salcburku, kde působil až do své smrti. Je autorem více než tří set děl, o sebepropagaci však nijak nedbal, protože své skladby nevydával tiskem, a tak postupně téměř upadl v zapomenutí. Ve své době byl proslulý především jako skladatel duchovní hudby, mimo jiné tří desítek mší, v nichž dospěl k syntéze kontrapunktického slohu s písňovou melodikou ovlivněnou dobovou italskou hudbou. Díla se ujal slovenský dirigent Marián Lejava, který se na festivalu představí poprvé.

Dirigentské mistrovství zakladatele a dlouhodobého dramaturga festivalu Stanislava Macury připomene festival v pátek 1. října v Arcidiecézním muzeu představením filmového záznamu koncertu z roku 1999, při kterém zazněla monumentální skladba Gabriela Fauré Messe de Requiem pro soprán, baryton, sbor a orchestr, op. 48 a hluboce přemýšlivá Symfonie č. 3, Liturgická Arthura Honeggera.

Dvojité výročí českého barokního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, který začíná být v posledních letech znovuobjevován interprety a posluchači, připomene koncert v sobotu 2. října v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Interpretace se ujal na našem festivalu dobře známý o oblíbený soubor Ensemble Inégal, který diriguje Adam Viktora. Velkolepá offertoria Johanna Fischera, který pocházel z Chebska, zkomponovaná ve francouzském stylu, doplní v programu hudba Georga Friedricha Händela, což není spojení formální, protože tento mistr vrcholného baroka Fischerovu hudbu znal a v mnohém se jí i nechal inspirovat.

Duchovní hudba je po staletí spjatá se slovem. To dokládá většina koncertů našeho festivalu už téměř tři desetiletí. Tři komorní koncerty letošního ročníku to však potvrzují velmi osobitě. Komorní večer ve čtvrtek 7. října v kapli sv. Anny přinese výběr španělské mystické poezie od renesance k dnešku v překladu biskupa Josefa Hrdličky. Doprovázet ji bude hudba složená pro barokní theorbu. Koncert v neděli 10.10., který využije pozoruhodný sál olomouckého arcibiskupství, je věnován 70. výročí úmrtí Arnolda Schönberga, který patří mezi nejvýznamnější skladatele 20. století. Jeho druhý smyčcový kvartet, který na koncertě zazní, zhudebňuje mystickou poezii Stefana Georga, pěvecké složky se ujala mezzosopranistka Markéta Cukrová. Slovo bude dominovat i v koncertu ve středu 13.10. v kostele Zvěstování Páně (u kapucínů), kdy nás pěvecké duo Kchun provede zhudebněnými texty souvisejícími s tématem Očistce a očisťování lidské duše formou videoartu.

Zcela netradičně zařadila festivalová dramaturgie do programu 16. října do kostela sv. Cyrila a Metoděje i koncert amerických spirituálů. Nicméně je to ve shodě s ekumenickým posláním festivalu a jeho snahou přibližovat návštěvníkům koncertů i hudbu jiných kultur a tradic. Interpretem těchto strhujících skladeb bude soubor Martinů Voices, který řídí Lukáš Vasilek.

Program festivalu se snaží pravidelně přinášet i skladby minulosti, které nejsou často zařazovány do dramaturgie domácích těles. Příkladem je v letošním roce skladba, která byla zařazena jako závěrečný slavnostní koncert festivalu. Jedná se o pozoruhodné dílo Vincenza Belliniho Mše a moll / Messa di Gloria pro sóla, sbor a orchestr, která zazní v sobotu 23. října v kostele Panny Marie Sněžné v interpretaci Filharmonie Hradec Králové za řízení Jaromíra Michaela Krygela. Koncert uvede meditativní skladba Peterise Vaskse Vientulais Engelis pro sólové housle a smyčcový orchestr, v které jako sólista vystoupí Roman Patočka. Tato skladba zazní ve své české premiéře.

Zdroj: www.podzimni-festival.cz