NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Žehnání zvonů ve Vsetíně

By Publikováno 20. 8. 2021 Fotogalerie

Při titulární slavnosti Panny Marie Nanebevzaté požehnal v neděli 15. srpna 2021 ve Vsetíně kardinál Dominik Duka dva nové zvony pro farní kostel.

Předtím byl oficiálně přijat na staré vsetínské radnici zástupci okolních měst a obcí. Po krátkém občerstvení a rozmluvě s přítomnými zastupiteli se pan kardinál podepsal do pamětní knihy Vsetína. Potom se odebral do kostela, kde sloužil mši svatou s požehnáním dvou nových zvonů, a následně absolvoval besedu s místními farníky. Bohoslužbě byl také přítomen farář dolního sboru Českobratrské církve evangelické Bronislav Czudek. Slavnostní den byl zakončen svátostným požehnáním, které udělil zdejší P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap.

Fotogalerie (Lubomír Holý / Člověk a Víra)