NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poutní oslavy ve Štípě pamatují i na děti

By Publikováno 19. 8. 2021 6 září, 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Zlín-Štípa Mapa

Dvoudenní program naplněný bohoslužbami i zábavou připravilo na první zářijový víkend mariánské poutní místo Štípa u Zlína.

V kronikách je zaznamenáno, že roku 1391 obdaroval štípský kostel Ješek ze Šternberka. Je tedy pravděpodobné, že poutě k zázračné madoně do Štípy a byly rozšířené již v 14. století. Nejinak to bude i v letošním roce, na který připadá výročí 630 let od první písemné zmínky o Štípě.

Oslavy hlavní pouti zahájí v sobotu ve 13.30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku a na ni pak od 14.30 do 15.30 naváže program pro děti a mládež. V kostele se od 16.30 uskuteční modlitba růžence a v 17.00 začíná poutní mše svatá. V neděli jsou na poutním místě v plánu čtyři mše svaté: v 7.00 ve starém kostelíku, od 8.15 v poutním kostele (celebruje P. Jan Polák), v 9.30 a nakonec hlavní mše svatá v 11.00, celebrovat ji bude kanovník českobudějovické katedrály Mons. Adolf Pintíř. Na 15.00 je pak plánováno svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

Kromě duchovního programu vystoupí také v neděli na Mariánském náměstí dechová hudba Miklovci. Po celou dobu konání pouti bude také možno navštívit nové zázemí pro poutníky, které vzniklo přestavbou bývalé hospodářské budovy.

(foto Tomáš Bobál)