NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Basler navštívil Čechy žijící v Banátu

By Publikováno 19. 8. 2021 Aktuality, Fotogalerie

Přátelskou prázdninovou návštěvu i pastorační zájem o Čechy žijící v zahraničí spojil vjedno biskup Antonín Basler, který v polovině srpna na několik dní zavítal do rumunského Banátu.

„Znám se velmi dobře s biskupem z Temešváru, do jehož diecéze patří největší část Banátu a mimo jiné i několik českých vesnic. Už minulý rok mě pozval, abych tam na jejich mariánském poutním místě Ciclova sloužil mši svatou pro místní Čechy, jen pár dní před odjezdem jsme ale tento plán museli zrušit kvůli covidu. Jsem proto velmi rád, že se cestu podařilo uskutečnit letos,“ popisuje okolnosti své návštěvy Rumunska biskup Basler.

Čtyřdenní cesta v období kolem slavnosti Nanebevzetí Panny Marie měla program jasný: v oblasti, kterou po vyhnání Turků před dvěma staletími společně s dalšími osidlovali také Češi a postupně si tu vybudovali vlastní vesnice, navštívit některá poutní místa a prožít s nimi mariánský svátek. „Co lepšího jim také lze přivézt, než zvěst o lásce Boží a lásce Panny Marie, která je nad všechny poklady v jakýchkoli podmínkách,“ říká biskup Basler.

A o toto poselství se se zdejšími věřícími různých národností mohl během víkendu podělit hned vícekrát: v sobotu dopoledne při mši svaté na poutním místě Maria Radna v městečku Lipova pro 900 shromážděných poutníků převážně slovenské národnosti a téhož dne večer na poutním místě Maria Ciclova pro asi čtyři sta Čechů – jak místních obyvatel, tak těch, jsou už jsou přestěhovaní do Česka a na tuto pouť v předvečer slavnosti Nanebevzetí se vrátili „domů“. Sérii bohoslužeb z mariánské slavnosti pak biskup Basler zakončil opět na poutním místě Maria Radna, tentokrát jako koncelebrant při bohoslužbě pro místní obyvatelstvo rumunské, maďarské a německé národnosti – nejen katolíků, ale i řady pravoslavných.

„Překvapila mne jazyková vybavenost mnohých lidí, daná zřejmě mnohonárodnostními podmínkami – mnozí běžně hovoří třemi i čtyřmi jazyky. Také jsem slýchal zvěsti o tom, jak jsou v Rumunsku špatné silnice a jak tu není příliš bezpečno. Ale dálnice byla výborná a ostatní cesty normální,“ popisuje překvapení ze své cesty biskup Basler. Vzhledem k programu s místním biskupem a krátkosti návštěvy se sice nedostal přímo do českých vesnic, které leží v odlehlejších částech Banátu, budoucí návštěvu ale nevylučuje. „Seznámil jsem se s jedním ze dvou kněží české národnosti a rád bych v budoucnu vyhověl jeho pozvání navštívit české vesnice Gerník, Svatá Helena a další, kde koná své kněžské poslání,“ uzavírá biskup Basler.

Fotogalerie