NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní učiliště sv. Jana Boska v Kroměříži má první absolventy

By Publikováno 18. 8. 2021 Aktuality, Školy

Patnáct žáků oborů lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a zemědělec-farmář složilo na konci letošního školního roku úspěšně závěrečné zkoušky – z toho 7 žáků s vyznamenáním – a stali se tak vůbec prvními absolventy Střední odborné školy sv. Jana Boska v Kroměříži.

Dne 6. srpna 2021 jim byly při slavnostní mši svaté předány výuční listy, lesní mechanizátoři byli navíc svými učitel slavnostně pasováni do „lesáckého stavu“.

S mnohými z nich se budeme ve škole nadále potkávat, neboť se rozhodli pokračovat v nástavbovém studiu oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.

Dík patří vedle rodičů, pedagogů a vychovatelů rovněž společnosti ALSOL a.s., která školu dlouhodobě a systematicky podporuje materiálně i finančně a rovněž společnosti Severočeské doly a.s., která podpořila finančně odbornou přípravu žáků.

Zdroj: www.sosbosko.cz