NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nanebevzetí Panny Marie

By Publikováno 15. 8. 2021 Mons. Antonín Basler

„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli…“ (Lk 1,46-47)

Maria velebí Hospodina a jásá v Bohu radostí Ducha Svatého, protože Bůh je v ní; protože jí Bůh učinil veliké věci. Je třeba, abychom si my, pokřtění, také byli stále plněji vědomi, že tyto veliké věci učinil Bůh i každému z nás, jestliže od chvíle křtu Ježíš zůstává v nás a my v něm. Toto vědomí by mělo být pramenem hluboké, tiché a trvalé radosti i pro nás, a to i „při veškerém soužení“, jak říká sv. Pavel.