NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Kozojídkách slavili 50. výročí požehnání kaple sv. Martina

By Publikováno 2. 8. 2021 Aktuality, Fotogalerie

V sobotu 31. července 2021 si obyvatelé Kozojídek na jižní Moravě připomněli 50. výročí žehnání kaple sv. Martina. Arcibiskup Jan Graubner s mnoha kněžími slavil bohoslužbu, při které lidé děkovali, že mají ve středu obce živého Krista. Za krásného počasí se liturgického průvodu od obecního úřadu do kaple zúčastnilo velké množství krojovaných věřících místních i přespolních spolu se starosty okolních obcí.

Arcibiskup ve své promluvě poděkoval všem dosud živým, ale i zemřelým obyvatelů Kozojídek za velké nasazení při stavbě této kaple. Ať je otevřena pro všechny, kteří v ní najdou duchovní posilu, utiší se a setkají s Bohem, zmínil.

Historie kaple

Snahy postavit si v Kozojídkách kapli sahají do období první republiky, kdy s úmyslem přišel spolek Omladina. Ze zakládající listiny je patrné odhodlání vybudovat kapli, ve které by bylo možno konat bohoslužby. To ještě zakládající členové netušili, jak dlouhá a strastiplná cesta to bude. Tyto snahy skončily po roce 1948.

Když došlo v roce 1967 k politickému uvolnění, začali lidé o stavbě kaple znovu uvažovat. Za celou dobu totality byly postaveny v celém Československu jen čtyři církevní stavby. Skoro za zázrak můžeme považovat, že mezi ně patří i tato kaple, která nahradila malou kapličku uprostřed obce. Vyřizování povolení bylo velmi náročné, přesto se vše podařilo a povolení bylo vydáno v roce 1969. Ihned na druhý den se začalo s kopáním základů. Všechny stavební práce prováděli místní zedníci a ostatní obyvatelé Kozojídek. Protože nebylo cihel, na stavby se vyráběly tvárnice ze škváry a cementu. Firmám byly svěřeny jen odborné práce, jako náročný strop a střecha. Rovněž finanční prostředky byly darovány občany a rodáky.

Stavba byla dokončena za necelé dva roky a požehnal ji 1. srpna 1971 olomoucký vikář Josef Vrana za přítomnosti 30 kněží a velkého množství věřících z celého okolí. Náklady do konce roku 1971 činily 243 tis. Kč.

Nyní kaple slouží obyvatelům Kozojídek k pohřbům, svatbám, sobotním mším svatým a k povzbuzení duše u Ježíše, který je tu přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní.

Marie Špirudová

Fotogalerie (Zbyněk Šišpera / Člověk a Víra)