NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatomořický kostel po rekonstrukci znovu otevřel vyhlídkovou věž a pokračuje v opravě varhan

By Publikováno 2. 8. 2021 23 srpna, 2021 Aktuality, Fotogalerie, Památky

Po téměř třech letech oprav si návštěvníci kostela sv. Mořice mohou opět užít výhled na Olomouc z téměř padesátimetrové výšky. O průběhu několikaletého projektu obnovy hovoří zdejší farář P. František Hanáček.

Jaký je aktuální stav projektu Revitalizace kostela svatého Mořice v Olomouci?

Budeme-li hovořit o situaci oprav kostela sv. Mořice, pak s radostí mohu sdělit, že práce na obnově fasády a většiny kamenných částí jsou dokončeny. V jižní věži jsou opraveny staré schody, omítky a vše, co jen bylo možné. Navíc se vybudovalo nové kovové schodiště, kde ve věžním prostoru do budoucna plánujeme malé muzeum. Tím, že fasáda je hotová a věž přístupná veřejnosti, se naplnila podstatná část projektu. Nyní projekt pokračuje renovací varhan. To však bude trvat delší dobu než se plánovalo, neboť koronavirus a následky s tím spojené hýbou celým světem.

Budou ještě další práce na kostele?

Na tak velkém objektu, jakým je kostel sv. Mořice v Olomouci je stále dost co opravovat. Téměř nekonečný proces. Do budoucna počítáme s II. etapou, v níž je nutná oprava vitráží, jelikož olovo na mnoha místech vykazuje značné poškození a dochází k deformacím vitrážových polí. S tím souvisí oprava kamenných kružeb v oknech, které drží tak tak. Do projektu je zařazena i výměna staré břidlicové krytiny na střeše a navíc je v plánu zpřístupnění severní věže, která je architektonicky velice zajímavá. Pokud se podaří připravit další restaurátorské záměry, pak lze počítat i s restaurováním maleb a štuk v Loretánské kapli a renovovat skleněný Zbitkův Boží hrob, což je hodně zajímavý artefakt.

Jak je otevřen kostel a věž?

Po celou dobu oprav byl kostel normálně přístupný, i když byl „oblečen“ v lešení. Konaly se bohoslužby i koncerty, pokud nezasahovala pandemická opatření do života celé společnosti. Jinak tomu bylo s věží, ta musela být tři roky uzavřená, jednak pro renovaci věžní vyhlídky a zvonového prostoru a také pro vybudování nového kovového schodiště, které je zatím uzavřené, ale na věž se chodí po původních gotických dvojschodech, jak to bývalo v minulosti.

Na věži je také nový přístupový box a navíc je věž zvýšena o cca 1,5 m nově zbudovanými ochrannými zábranami. Je zde položena nová pískovcová podlaha a na stěnách jsou orientační popisné tabule s náznakem, co návštěvník může z daného místa vidět. Pohledy z věže na město Olomouc jsou velice působivé a při dobré viditelnosti potěší výhled do dalekého okolí.

Věž je za příhodného počasí otevřena denně, od 9.00 do 17.45 – po dobu prázdnin. Postupně se budou dny i časy omezovat, vzhledem ke zkracování dne. Budeme rádi, když návštěvníci přispějí dobrovolným darem na provoz a opravy.

Co všechno obnáší oprava varhan?

Nejprve musel být zpracován restaurátorský záměr, který prošel a prochází řadou doplňků či úprav, neboť je to velmi složitý nástroj, jednak onen barokní Englerův a pak i ten novější ze 70. let. Jenže varhany jsou jako jeden celek památkově chráněné, a to vyžaduje spoustu zohlednění. Musíme se tím „prokousat“ a také připravit na skutečnost navýšení nákladů – vidíme, jak se ceny pozvolna všude zvyšují.

Proto nabízíme všem zájemcům, kteří chtějí finančně pomoci, tzv. adopci píšťal. Jde o systém, kdy si zájemce na našich webových stránkách varhany.moric-olomouc.cz klikne na „adopci píšťal“. Píšťaly jsou dle velikosti v hodnotách od 800 po 80 Kč. Po otevření si najde kteroukoli dosud volnou píšťalu nebo i více, zaplatí přes účet nebo kartou a také si může na své jméno vytisknout i certifikát s označení vybraných píšťal. Jsou i takoví, kteří pro někoho píšťaly adoptují, jako dar pro jinou osobu.

Přeji všem, kdo v Olomouci kostel sv. Mořice navštíví, aby nejen pohledem nasytili svoje oči, ale chvílí ztišení i svoji duši.

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)