NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Načerpali jsme duchovní vláhu pro duši“

By Publikováno 2. 8. 2021 Aktuality, Nemocní

„Stejně, jak pečujeme o své tělo a snažíme se o psychickou pohodu, tak je potřeba pečovat o svou duši a zavlažovat ji Božím slovem a čerpat pro ni milosti.“ Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc a Institut klinické pastorační péče – Jsme blízko vám připravilo během července tři duchovní obnovy pro zdravotníky a dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví.

Slova povzbuzení z úst P. Václava Tomiczka, koordinátora nemocničních kaplanů v ostravsko-opavské diecézi a nemocničního kaplana ve Fakultní nemocnici Ostrava a mobilním hospici Ondrášek, potěšila zdravotníky v sobotu 10. července v Klášterní budově Regina ve Zlíně.

Chvíle ztišení a zastavení nad Božím slovem ocenili účastníci z řad lékařů a sester, kteří se sjeli z různých koutů Moravy, do Arcibiskupského kněžského semináře v sobotu 17. července. P. Martin Moravec, lékař ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a kněz v jedné osobě, se s nimi zamýšlel nad tématem: Jak zůstat milosrdným zdravotníkem? Poděkování patří P. Damiánu Němcovi a P. Františku Ponížilovi, kteří byli přítomným k dispozici k osobním rozhovorům a přijetí svátosti smíření.

V sobotu 24. července se v Arcibiskupském kněžském semináři Olomouc konala duchovní obnova pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví, kterou vedl P. Antonín Krasucki, OP. Hovořil o významu jednoduchých gest a projevů služby – pohled, podání ruky, pohlazení, laskavé slovo… I tato obnova byla velmi pozitivně oceněna slovy účastníků: „Takovou duchovní obnovu jsem ještě nezažila, hodně jsme se radovala.“ „Těšila jsem, ale předčilo to moje očekávání, načerpala jsem duchovní vláhu pro svou duši. A už se teď těším na další.“ Děkujeme P. Bohumíru Vitáskovi za službu svátosti smíření a individuální rozhovory s účastníky.

Díky náleží Arcibiskupskému kněžskému semináři v Olomouci za poskytnutí zázemí pro duchovní obnovy.

Věra Řešetková