NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Česko-německá pěší pouť smíření ke sv. Anně do Staré Vody

By Publikováno 2. 8. 2021 Aktuality, Fotogalerie

Ve dnech 24. a 25. července 2021 se konala již 17. česko-německá pěší pouť sv. Anny z Bělotína do Staré Vody. Foto Nela Franková / Člověk a Víra

V sobotu již kolem 6. hodiny ranní se začali poutníci shromažďovat u kostel sv. Jiří v Bělotíně. Úderem šesté se všichni přesunuli do kostela, kde proběhlo zahájení poutě, přivítání nových poutníků, doprovázené zpěvy českými i německými. Vše bylo dvojjazyčně, protože zde byly zastoupeny obě skupiny těchto národů. Po krátkých organizačních promluvách před kostelem zazněly hymny našich zúčastněných národů a pak se vyšlo.

První zastávka byla hned vedle na hřbitově, kde se vzpomínalo na ty, kdo nás již předešli a měli co do činění s touto poutí. Nechyběly modlitby a zpěvy. Druhé zastavení bylo u kaple, kde se poutníci rovněž zastavili a modlili se i zpívali. Bylo hezké vidět, jak se vzájemně prolínají kultury, a nabytá přátelství se utužovala právě těmito zbožnými projevy úcty, ale hlavně vzájemným hovorem.

Fotogalerie

Důležitou zastávkou byl tzv. Maria Stein nebo též Panna Maria ve Skále. Zde znavení poutníci nalezli občerstvení nejen těla, ale i duše při mši svaté, kterou celebroval P. Jan Larisch. Po mši svaté ještě pár písní s kytarou a pak na zasloužený odpočinek a pořádnou večeři opět vedenou v duchu stavění česko-německých mostů. Brzy ráno se poutníci vydají směrem do Barnova, přes Staré Oldřůvky a Podlesí až na Starou Vodu, kde svou pouť ukončí opět mší svatou…

Fotogalerie