NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

18. neděle v mezidobí

By Publikováno 1. 8. 2021 Mons. Antonín Basler

„Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět…“ (Jan 6,24)

Vždy mne fascinovalo, že Ježíš hned od počátku přichází se záměrem – stát se pro člověka chlebem. Vlastně to bylo naznačeno už dávno před tím ve Starém zákoně manou, padající z „nebe“ každý den, dokud Izraelité nedosáhli zaslíbené země. Nakonec i prorocká předpověď, že se Spasitel narodí v městečku Betlém, což znamená „Dům chleba“, svědčí o tomtéž. Bůh jistě přebývá stále v našich srdcích, jsme-li v milosti posvěcující, a přece právě od Ježíše víme, že se potřebujeme živit tímto svatých chlebem. Jen je mimořádně důležité, abychom si stále více byli vědomi, že přijímáme ne „něco“, ale „Někoho.“